Informacja Administratora Danych Osobowych

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.H.U. TOP-TRENDY z siedzibą w Myślenicach przy ul. J. Piłsudskiego 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji zamówień, realizacji polecenia przelewów, realizacji zleceń dostarczenia przesyłek kurierskich. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, dane nie będą profilowane. Podanie danych jest dobrowolne.

Pełna Informacja Administratora Danych Osobowych dostępna jest w naszych placówkach.

 

 

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PUNKTÓWul. J. Piłsudskiego 4, 32-400 Myślenice (vis a vis Carrefour) Tel. 578 603 440

 Plac Zgody 12, 32-410 Dobczyce (obok sklepu Technicznego GS) Tel. 796 455 868